Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU
ACTUEEL

Activiteiten

Workshop 14 februari 2020

Thema: Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Plaats: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Brilliantlaan 101, Utrecht

Kosten: 40,- (incl. Lunch)

Opgave per mail

Voorjaarsretraite AANVAARDEN VAN JE FUNCTIE

19 april tem 25 april 2020

zie : Retraite Functie aanvaarden

Bestaande studie-leesgroep: instappen mogelijk.
Het Tekstboek van de Cursus staat centraal. Werkwijze: toelichting op de theorie, lezen en uitwisseling van ervaringen.
Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15, 1 x per 14 dagen
Plaats: Utrecht, In de 3 krone, Oudegracht 227
Kosten: 100,- (voor 10 bijeenkomsten, 1e kennismaking gratis)

Consult
Gesprek waarin je alles aan de orde kunt stellen wat je in je leven tegenkomt en waarbij we dat gezamenlijk bezien vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.
Kosten € 60,- per consult van ca een uur.

Betaling op: IBAN: NL52TRIO0784685355 t.n.v. A.L. de Regt te Utrecht


Opgave per mail: ad.deregt@planet.nl>
of tel. :06-14860331  

Actueel

Zie ook de coronablogs

 

Workshop 14 februari 2020

Thema: Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Plaats: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Brilliantlaan 101, Utrecht

Kosten: 40,- (incl. Lunch)

Opgave per mail

 

Voorjaarsretraite AANVAARDEN VAN JE FUNCTIE

19 t.e.m. 25 april 2020

zie Retraite Functie aanvaarden

 

 

Lees-en studiegroep

zie activiteiten

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9