Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU
ACTUEEL

Links

 

Miracles in Contact
De Stichting Miracles in Contact (MIC) schept gelegenheden voor studenten van Een cursus in wonderen (Nederlandse vertaling van A Course In Miracles ) om met elkaar in contact te komen en kennis te nemen van ontwikkelingen, lezingen, cursussen, artikelen en literatuur over de Cursus.
www.miraclesincontact.nl
 
ECIW Vraag- & Antwoordservice
Website met Nederlandse vertalingen van de vraag- en antwoordservice van ‘The Foundation for A Course Miracles’: www.facimoutreach.org
Deze service is gemaakt voor studenten van Een cursus in wonderen om hen te helpen bij het begrijpen en toepassen van het gedachtegoed van De Cursus. Alle vragen zijn beantwoord door Kenneth Wapnick.
www.eciw.nl
 
Foundation for A Course in Miracles
FACIM is het onderwijsinstituut dat aan de Foundation of Inner Peace verbonden is. Het wordt geleid door Kenneth en Gloria Wapnick. Deze site bevat ondermeer een samenvatting van A Course in Miracles, waarbij ook wordt stilgestaan bij de theorie.
www.facim.org
 
Foundation for Inner Peace
De Foundation of Inner Peace (FIP) is uitgever van A Course in Miracles, thans gesitueerd in Californië. Hun website biedt nuttige artikelen over de totstandkoming van de Cursus en kernbegrippen die in de Cursus worden gebruikt.
www.acim.org
 
Circle of Atonement
Een centrum rondom A Course in Miracles in Arizona dat geleid wordt door Robert Perry en Allen Watson. Hun website biedt verschillende artikelen en een activiteitenoverzicht.
www.circleofa.org/index.php
 
Mindfulness
Andere website van Ad de Regt waarin extra informatie te vinden is over zijn overige activiteiten en de reguliere mindfulnesstrainingen
www.mind-fulness.nl
.Actueel

Zie ook de coronablogs

 

Workshop 14 februari 2020

Thema: Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Plaats: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Brilliantlaan 101, Utrecht

Kosten: 40,- (incl. Lunch)

Opgave per mail

 

Voorjaarsretraite AANVAARDEN VAN JE FUNCTIE

19 t.e.m. 25 april 2020

zie Retraite Functie aanvaarden

 

 

Lees-en studiegroep

zie activiteiten

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9