Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU

Actueel

zie Activiteiten

zie coronablogs

 

 

 

Activiteiten

Studie-leesgroep over Een cursus in wonderen: instappen mogelijk.

Het boek Een cursus in wonderen staat centraal. Werkwijze: toelichting op de theorie, lezen, verduidelijken en uitwisseling van ervaringen.                                                                                                                                                                              Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15 (met pauze); 1 x per 14 dagen
Plaats: Utrecht, In de 3 krone, Oudegracht 227
Kosten: 100,- (voor 10 bijeenkomsten, 1e kennismaking gratis)

 

Zingevingsbijeenkomsten Nooit te oud om te groeien in de Binnenstad van Utrecht

Georganiseerd door de Stichting Zin in Utrecht;

Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15 (met pauze); 1 x per maand

Plaats: Utrecht, In de 3 krone, Oudegracht 227

Kosten: vrijwillige bijdrage

Consult
Gesprek waarin je alles aan de orde kunt stellen wat je in je leven tegenkomt en waarbij we dat gezamenlijk bezien vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.
Kosten € 60,- per consult van ca een uur.

Betaling op: IBAN: NL52TRIO0784685355 t.n.v. A.L. de Regt te Utrecht


Opgave per mail: ad.deregt@planet.nl>
of tel. :06-14860331  

Actueel

zie Activiteiten

zie coronablogs

 

 

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9