Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU

Actueel

Workshop Mindfulness op 8 oktober 2020, 10.00 - 12.30 uur;

In de 3 krone, Oudegracht 227, Utrecht

opgave per mail

 

zie ook de coronablogs

 

Lees-en studiegroep

zie Activiteiten

 

Activiteiten

Bestaande studie-leesgroep: instappen mogelijk.
Het Tekstboek van de Cursus staat centraal. Werkwijze: toelichting op de theorie, lezen en uitwisseling van ervaringen.
Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15, 1 x per 14 dagen
Plaats: Utrecht, In de 3 krone, Oudegracht 227
Kosten: 100,- (voor 10 bijeenkomsten, 1e kennismaking gratis)

Consult
Gesprek waarin je alles aan de orde kunt stellen wat je in je leven tegenkomt en waarbij we dat gezamenlijk bezien vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.
Kosten € 60,- per consult van ca een uur.

Betaling op: IBAN: NL52TRIO0784685355 t.n.v. A.L. de Regt te Utrecht


Opgave per mail: ad.deregt@planet.nl>
of tel. :06-14860331  

Actueel

Workshop Mindfulness op 8 oktober 2020, 10.00 - 12.30 uur;

In de 3 krone, Oudegracht 227, Utrecht

opgave per mail

 

zie ook de coronablogs

 

Lees-en studiegroep

zie Activiteiten

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9