Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU
ACTUEEL

Activiteiten

Groepssessie Choose Again

Data: donderdag 27 juni 2019

Tijd: 10.15 - 12.15 uur (10 uur zaal open)

Plaats: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101, Utrecht

Kosten: 10,-

Aanmelden per sessie per mail

Meer informatie:Downloaden

 

Workshop 13 september 2019

Thema: Volgt nog

Plaats: Kinderboerderij Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101, Utrecht

Kosten: 35,- (incl. lunch)

Meer informatie:

Bestaande studie-leesgroep: instappen mogelijk.
Het Tekstboek van de Cursus staat centraal. Werkwijze: toelichting op de theorie, lezen en uitwisseling van ervaringen.
Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15, 1 x per 14 dagen
Plaats: Utrecht, In de 3 krone, Oudegracht 227
Kosten: 100,- (voor 10 bijeenkomsten, 1e kennismaking gratis)

Consult
Gesprek waarin je alles aan de orde kunt stellen wat je in je leven tegenkomt en waarbij we dat gezamenlijk bezien vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.
Kosten € 60,- per consult van ca een uur.

Betaling op: IBAN: NL52TRIO0784685355 t.n.v. A.L. de Regt te Utrecht


Opgave per mail: ad.deregt@planet.nl>
of tel. :06-14860331  

Actueel

Groepssessie Choose Again

Data:  27 juni 2019

Tijd: 10.15 -12.15 uur

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord,

Briljantlaan 101, Utrecht

Kosten 10,-

Aanmelden per sessie

Meer info methode: Downloaden

 

Workshop 13 september 2019

Thema: Volgt nog

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord,

Briljantlaan 101, Utrecht

Kosten: 35,- (incl. lunch)

Meer informatie:Downloaden

 

Lees-en studiegroep

zie activiteiten

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9