Ad de Regt
een cursus in wonderen
Ad de Regt
MENU

Actueel

zie Activiteiten

zie coronablogs

 

 

 

De Cursus

Een Cursus in Wonderen is een boek dat je wil helpen terug te keren naar wie je werkelijk bent. Het is een reis uit de angst, ook al herken je die vaak niet, naar Liefde.
Het is een praktische cursus waarin het accent ligt op het verkrijgen van inzicht en het oefenen van vaardigheden. Het is geen religieuze organisatie waar je je bij kunt aansluiten maar eerder een zelfhulpboek voor het trainen van je geest.
Je wordt daarbij geholpen door de Heilige Geest, tenminste als je daarvoor kiest en je je voor Hem wilt openstellen. Naarmate je Hem meer vertrouwt voert hij je steeds verder op je pad naar huis tot je daar arriveert en zijn hulp niet meer nodig hebt. De vorm waarin je zijn hulp inroept is niet belangrijk; het enige dat telt is je intentie en dat je het doet.
 
Wonderen zijn concrete uitingen van liefdevolle gedachten. Ze zijn niet spectaculair maar natuurlijk en gebeuren de hele dag door. Ze komen zowel gever als ontvanger in gelijke mate ten goede.
Een Cursus in Wonderen kan je erbij op weg helpen. Het boek bestaat uit drie delen (in één kaft); te weten:

  1. Een tekstboek; hierin worden de principes toegelicht en komen je huidige denkpatronen aan de orde.
  2. Een werkboek; hierin staan oefeningen (voor elke dag van het jaar één) waarin je oude denkpatronen die verantwoordelijk zijn voor de angst waarin je leeft afleert en nieuwe patronen die je gelukkig maken aanleert.
  3. Een handboek voor leraren; daarin staan aanwijzingen voor hen die het gedachtegoed van de cursus willen overdragen, waarbij belangrijk is dat zij zelf altijd ook leerling zijn.

 

Het is een omvangrijk boek van vele honderden bladzijden. Dat is nodig omdat, hoewel de boodschap eenvoudig is, de meesten van ons het moeilijk vinden om oude denkpatronen op te geven, ook al zijn die deprimerend. De cursus neemt ze allemaal door en geeft je het alternatief dat naar geluk leidt. Velen ervaren de tekst als moeilijk te begrijpen en dat is in eerste instantie ook zo. Ook dat heeft een reden. Het komt omdat onze gangbare manier van denken haaks staat op de gedachten van onze Goddelijke Geest en dat ons ego zich niet gemakkelijk laat overtuigen van zijn ongelijk. Dat lukt meestal pas als de ander gedegen en zorgvuldig te werk gaat en dat doet deze tekst dan ook. Telkens als je het herleest ontvouwt zich weer een diepere betekenis van wat bij aanvang een mysterie leek. In werkelijkheid stel je gaandeweg je bewustzijn open voor kennis die diep in jou altijd al aanwezig was.

Actueel

zie Activiteiten

zie coronablogs

 

 

 

 

...“Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.”...

T29.VII.1:9